Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Rytmika

Wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie przygody z muzyką, która odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka. Ten rodzaj zajęć rozwija wrażliwość estetyczną oraz poczucie rytmu. Rytmika, której towarzyszy muzyka i śpiew, kształci ogólną koordynację ruchową dziecka oraz korzystnie oddziałuje na pracę narządów wewnętrznych oraz układ nerwowy. Dzięki zajęciom dzieci integrują się z rówieśnikami i tworzą nowe więzi społeczne.

Ruch przy muzyce, śpiew czy gra na instrumentach koryguje problemy w procesie kształtowania się osobowości dziecka, polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, braku koncentracji czy też uwagi. Muzyka uwrażliwia młodego człowieka i wzbogaca jego doznania emocjonalne.       

       

Zajęcia z logopedą

W ramach  zajęć prowadzonych w naszym przedszkolu przewidziane są zajęcia logopedyczne. Będą one obejmować zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (indywidualne). Grupowa forma zajęć z profilaktyki polega na pracy terapeuty z dziećmi w formie swobodnej i bezstresowej zabawy. Jednocześnie stanowi ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej.

Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logarytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Musimy pamiętać, że teraz właśnie jest czas największego rozwoju mowy dziecka. Jest to jednocześnie moment w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości.           

 

Zajęcia korekcyjno-gimnastyczne

Dziecko obserwując i naśladując gromadzi doświadczenia, a następnie stopniowo pozbywa się początkowych błędów. Z dnia na dzień ruchy przedszkolaka stają się coraz bardziej celowe, skoordynowane oraz płynne. Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są według opracowanego planu zestawu ćwiczeń w taki sposób, by dziecko chętnie w nich uczestniczyło. Jednym z głównych założeń zajęć jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Istotne jest również utrwalenie nawyków korygowania postawy ciała.
Staramy się aby aktywność ruchowa była ważnym elementem wśród wielu innych codziennych zajęć. Dbamy o to, żeby zajęcia były ciekawe i w jak największym stopniu atrakcyjne dla dzieci.

Specjalnie dla dzieci w przedszkolu została stworzona oddzielna Sala Ruchu, w której prowadzone będą zajęcia.

 

Język angielski

Nauczanie języka angielskiego w grupach przedszkolnych odbywa się w formie zabawy, która sprawia dzieciom wiele przyjemności. W sposób naturalny najmłodsi przyswajają słowa oraz zwroty. Język angielski jest przekazywany poprzez różnego rodzaju piosenki, wierszyki, rymowanki oraz gry.

Nauczyciel języka angielskiego stosując odpowiednie metody i środki dydaktyczne powoduje, że  język obcy jest dla dzieci naturalny i zrozumiały. Dzieci rozumieją język na zasadzie logiki, a nie suchego przyswajania pojęć. Dzięki zajęciom językowym dzieci stają się bardziej pewne siebie, rozwijają swoje zdolności językowe oraz komunikacyjne. 

 

Religia

Jako przedszkole katolickie pragniemy kształtować młodego człowieka w duchu wartości chrześcijańskich. Wychowanie religijne jest istotne w życiu małego przedszkolaka. Pierwszymi nauczycielami dzieci od najmłodszych lat stają się ich rodzice. To oni stają się dla swoich pociech wzorem. Natomiast katecheza w przedszkolu stanowi dopełnienie i rozwinięcie tego co młody człowiek wyniósł z domu. 

Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy wspierać dziecko w dążeniu do bycia życzliwym, pewnym swojej wartości człowiekiem.

 

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne mają uczyć dzieci czerpać radość ze wspólnego gotowania a jednocześnie wyrabiać zdrowe nawyki żywieniowe. Podczas zajęć dzieci samodzielnie wykonują różne czynności kuchenne: kroją, smarują, rozdrabniają, ubijają, mieszają. Poprzez zabawę dzieci zdobywają więc nowe doświadczenia, odkrywają różne smaki a przede wszystkim stają się samodzielne. Zajęcia uczą się pracy indywidualnej ale również pracy w zespole. Rozwijają umiejętności manualne i motoryczne. Mamy zamiar również wspólnie uczyć się zasad dobrego zachowania przy stole oraz zasad bezpieczeństwa w kuchnia.

Kuchnia stanie się miejscem poznawania zmysłów : smaku, wzroku, dotyku czy też węchu.  Zajęcia będą idealnym połączniem nauki z miłym spędzeniem czasu.

 

Dogoterapia

Dogoterapia jest jedną z najbardziej naturalnych form rehabilitacji. Poprzez kontakt z psem kształtowane są pozytywne emocje dziecka, wzrasta samooocena i empatia.

Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływają one na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Zajęcia z udziałem psa Karmela prowadzić będzie pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem - nasza Pani Dyrektor.

 

Hipoterapia

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ofercie naszych zajęć dodatkowych pojawi się hipoterapia ( prawdopodobnie na początku 2020 r.). Więcej informacji już wkrótce.

 

To jeszcze nie wszystko... w planach mamy jeszcze parę ciekawych propozycji ! Jednak o tym niebawem. 

Data dodania: 2019-07-29 15:28:30
Data edycji: 2019-08-02 11:38:15
Ilość wyświetleń: 1718
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook