Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Rytmika

Wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie przygody z muzyką, która odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka. Ten rodzaj zajęć rozwija wrażliwość estetyczną oraz poczucie rytmu. Rytmika, której towarzyszy muzyka i śpiew, kształci ogólną koordynację ruchową dziecka oraz korzystnie oddziałuje na pracę narządów wewnętrznych oraz układ nerwowy. Dzięki zajęciom dzieci integrują się z rówieśnikami i tworzą nowe więzi społeczne.

Ruch przy muzyce, śpiew czy gra na instrumentach koryguje problemy w procesie kształtowania się osobowości dziecka, polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, braku koncentracji czy też uwagi. Muzyka uwrażliwia młodego człowieka i wzbogaca jego doznania emocjonalne.       

 

Zajęcia z logopedą

W ramach  zajęć prowadzonych w naszym przedszkolu przewidziane są zajęcia logopedyczne. Będą one obejmować zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (indywidualne). Grupowa forma zajęć z profilaktyki polega na pracy terapeuty z dziećmi w formie swobodnej i bezstresowej zabawy. Jednocześnie stanowi ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej.

Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logarytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Musimy pamiętać, że teraz właśnie jest czas największego rozwoju mowy dziecka. Jest to jednocześnie moment w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości.

          

Zajęcia korekcyjno-gimnastyczne

Dziecko obserwując i naśladując gromadzi doświadczenia, a następnie stopniowo pozbywa się początkowych błędów. Z dnia na dzień ruchy przedszkolaka stają się coraz bardziej celowe, skoordynowane oraz płynne. Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są według opracowanego planu zestawu ćwiczeń w taki sposób, by dziecko chętnie w nich uczestniczyło. Jednym z głównych założeń zajęć jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Istotne jest również utrwalenie nawyków korygowania postawy ciała.
Staramy się aby aktywność ruchowa była ważnym elementem wśród wielu innych codziennych zajęć. Dbamy o to, żeby zajęcia były ciekawe i w jak największym stopniu atrakcyjne dla dzieci.

Specjalnie dla dzieci w przedszkolu została stworzona oddzielna Sala Ruchu, w której prowadzone będą zajęcia.

 

 

Język angielski oraz język niemiecki

Nauczanie języka w grupach przedszkolnych odbywa się w formie zabawy, która sprawia dzieciom wiele przyjemności. W sposób naturalny najmłodsi przyswajają słowa oraz zwroty. Język jest przekazywany poprzez różnego rodzaju piosenki, wierszyki, rymowanki oraz gry.

Nauczyciel stosując odpowiednie metody i środki dydaktyczne powoduje, że  język obcy jest dla dzieci naturalny i zrozumiały. Dzieci rozumieją język na zasadzie logiki, a nie suchego przyswajania pojęć. Dzięki zajęciom językowym dzieci stają się bardziej pewne siebie, rozwijają swoje zdolności językowe oraz komunikacyjne. 

 

 

Zajęcia przyrodnicze "Pomocnicy św.Franciszka"

Jednym z najskuteczniejszych czynników wychowawczych jest kontakt z przyrodą. Poznawanie przyrody daje dziecku możliwość przeżywania nowych doznań i wzbogacania wiedzy, sprzyja także rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu. Dziecko odkrywa świat, dostrzega bogactwo barw, zmienność zjawisk, poznając ten świat wszystkimi zmysłami. Przyrody ma wpływ na harmonijny rozwój małego człowieka. Budzi uczucia opiekuńcze i rodzi zamiłowania do pielęgnowania roślin i zwierząt.

Św. Franciszek - „pierwszy ekolog” - może więc być pewnym znakiem orientacyjnym w poszukiwaniu właściwych relacji między człowiekiem a przyrodą, innymi ludźmi i Bogiem.

 

Religia

Jako przedszkole katolickie pragniemy kształtować młodego człowieka w duchu wartości chrześcijańskich. Wychowanie religijne jest istotne w życiu małego przedszkolaka. Pierwszymi nauczycielami dzieci od najmłodszych lat stają się ich rodzice. To oni stają się dla swoich pociech wzorem. Natomiast katecheza w przedszkolu stanowi dopełnienie i rozwinięcie tego co młody człowiek wyniósł z domu. 

Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy wspierać dziecko w dążeniu do bycia życzliwym, pewnym swojej wartości człowiekiem.

 

Dogoterapia

Dogoterapia jest jedną z najbardziej naturalnych form rehabilitacji. Poprzez kontakt z psem kształtowane są pozytywne emocje dziecka, wzrasta samooocena i empatia.

Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływają one na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Zajęcia z udziałem psa Karmela prowadzić będzie pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem - nasza Pani Dyrektor.

 

Zajęcia taneczne - dodatkowo płatne

Zajęcia prowadzi p. Maciej Rygielski ze szkoły tańca MULTI-DANCE. 

 

Religijne karaoke

Wspólny śpiew z p. MIlenką. Dzieci w formie zabawy poznają religijne piosenki. Zajęcia odbywają się po podwieczorku i umilają czas oczewkiania na rodziców. 

.

 

 

Data dodania: 2019-07-29 15:28:30
Data edycji: 2020-10-29 09:56:19
Ilość wyświetleń: 3872
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej