Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Rytmika

Wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie przygody z muzyką, która odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka. Ten rodzaj zajęć rozwija wrażliwość estetyczną oraz poczucie rytmu. Rytmika, której towarzyszy muzyka i śpiew, kształci ogólną koordynację ruchową dziecka oraz korzystnie oddziałuje na pracę narządów wewnętrznych oraz układ nerwowy. Dzięki zajęciom dzieci integrują się z rówieśnikami i tworzą nowe więzi społeczne.

Ruch przy muzyce, śpiew czy gra na instrumentach koryguje problemy w procesie kształtowania się osobowości dziecka, polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, braku koncentracji czy też uwagi. Muzyka uwrażliwia młodego człowieka i wzbogaca jego doznania emocjonalne.       

 

Zajęcia z logopedą

W ramach  zajęć prowadzonych w naszym przedszkolu przewidziane są zajęcia logopedyczne. Będą one obejmować zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (indywidualne). Grupowa forma zajęć z profilaktyki polega na pracy terapeuty z dziećmi w formie swobodnej i bezstresowej zabawy. Jednocześnie stanowi ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej.

Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logarytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Musimy pamiętać, że teraz właśnie jest czas największego rozwoju mowy dziecka. Jest to jednocześnie moment w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości.

          

Zajęcia korekcyjno-gimnastyczne

Dziecko obserwując i naśladując gromadzi doświadczenia, a następnie stopniowo pozbywa się początkowych błędów. Z dnia na dzień ruchy przedszkolaka stają się coraz bardziej celowe, skoordynowane oraz płynne. Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są według opracowanego planu zestawu ćwiczeń w taki sposób, by dziecko chętnie w nich uczestniczyło. Jednym z głównych założeń zajęć jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Istotne jest również utrwalenie nawyków korygowania postawy ciała.
Staramy się aby aktywność ruchowa była ważnym elementem wśród wielu innych codziennych zajęć. Dbamy o to, żeby zajęcia były ciekawe i w jak największym stopniu atrakcyjne dla dzieci.

Specjalnie dla dzieci w przedszkolu została stworzona oddzielna Sala Ruchu, w której prowadzone będą zajęcia.

 

 

Język angielski oraz język niemiecki

Nauczanie języka w grupach przedszkolnych odbywa się w formie zabawy, która sprawia dzieciom wiele przyjemności. W sposób naturalny najmłodsi przyswajają słowa oraz zwroty. Język jest przekazywany poprzez różnego rodzaju piosenki, wierszyki, rymowanki oraz gry.

Nauczyciel stosując odpowiednie metody i środki dydaktyczne powoduje, że  język obcy jest dla dzieci naturalny i zrozumiały. Dzieci rozumieją język na zasadzie logiki, a nie suchego przyswajania pojęć. Dzięki zajęciom językowym dzieci stają się bardziej pewne siebie, rozwijają swoje zdolności językowe oraz komunikacyjne. 

 

 

Zajęcia przyrodnicze "Pomocnicy św.Franciszka"

Jednym z najskuteczniejszych czynników wychowawczych jest kontakt z przyrodą. Poznawanie przyrody daje dziecku możliwość przeżywania nowych doznań i wzbogacania wiedzy, sprzyja także rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu. Dziecko odkrywa świat, dostrzega bogactwo barw, zmienność zjawisk, poznając ten świat wszystkimi zmysłami. Przyrody ma wpływ na harmonijny rozwój małego człowieka. Budzi uczucia opiekuńcze i rodzi zamiłowania do pielęgnowania roślin i zwierząt.

Św. Franciszek - „pierwszy ekolog” - może więc być pewnym znakiem orientacyjnym w poszukiwaniu właściwych relacji między człowiekiem a przyrodą, innymi ludźmi i Bogiem.

 

Religia

Jako przedszkole katolickie pragniemy kształtować młodego człowieka w duchu wartości chrześcijańskich. Wychowanie religijne jest istotne w życiu małego przedszkolaka. Pierwszymi nauczycielami dzieci od najmłodszych lat stają się ich rodzice. To oni stają się dla swoich pociech wzorem. Natomiast katecheza w przedszkolu stanowi dopełnienie i rozwinięcie tego co młody człowiek wyniósł z domu. 

Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy wspierać dziecko w dążeniu do bycia życzliwym, pewnym swojej wartości człowiekiem.

 

Dogoterapia

Dogoterapia jest jedną z najbardziej naturalnych form rehabilitacji. Poprzez kontakt z psem kształtowane są pozytywne emocje dziecka, wzrasta samooocena i empatia.

Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływają one na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Zajęcia z udziałem psa Karmela prowadzić będzie pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem - nasza Pani Dyrektor.

 

Zajęcia taneczne - dodatkowo płatne

Zajęcia prowadzi p. Maciej Rygielski ze szkoły tańca MULTI-DANCE. 

 

Religijne karaoke

Wspólny śpiew z p. MIlenką. Dzieci w formie zabawy poznają religijne piosenki. Zajęcia odbywają się po podwieczorku i umilają czas oczewkiania na rodziców. 

.

 

 

Data dodania: 2019-07-29 15:28:30
Data edycji: 2020-10-29 09:56:19
Ilość wyświetleń: 3426
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook