Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

EkoLudek 2022/2023

EkoLudek 2022/2023

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek”


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek” jest zwróceniem uwagi na potrzebę
budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim żyjemy.

Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka
kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie czymłodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza.
Autorami i koordynatorem projektu są: Magdalena Wiśniewska – Oppenauer

W przedszkolu koordynatorami projektu są :

Paulina Leszczuk, Marzena Anusiewicz, Karolina Perczyńska 


Cele:
- przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,
  - poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi,
-  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek,
 - uświadomienie dzieciom problemu opakowań i świadomego ich wyboru,
 - zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin i zwierząt,
 - rozwijanie u dzieci zainteresowania źródłem pochodzenia żywności i umiejętności wyboru (wspólnie z rodzicami) zdrowej żywności,
 - przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne,
 - rozumienie znaczenia energii słonecznej i jej wpływu na rozwój roślin, energii elektrycznej w życiu człowieka, dostrzeganie sposobów jej oszczędzania w codziennym życiu,
 - przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku,
 - rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym na świecie, rozumienie, że podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym świecie,
 - zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody miejskiej (skwery, drzewa, parki, ptaki, owady),
 - rozwijanie postawy współodpowiedzialności za obiekty przedszkolne,
 - kształtowanie wrażliwości estetycznej (ład, porządek w najbliższym otoczeniu).

 

EKO LUDEK 2021/2022

Eko Ludek 2021/2022

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny  „Eko Ludek”


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek” jest zwróceniem uwagi na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim żyjemy.

Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie czy młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza.
Autorami i koordynatorem projektu są: Magdalena Wiśniewska – Oppenauer, Katarzyna Kędrak, Marek Gwóźdź

Cele:
 przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku,
 poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i ludzi,
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek,
 uświadomienie dzieciom problemu opakowań i świadomego ich wyboru,
 zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin i zwierząt,
 rozwijanie u dzieci zainteresowania źródłem pochodzenia żywności i umiejętności wyboru (wspólnie z rodzicami) zdrowej żywności,
 przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne,
 rozumienie znaczenia energii słonecznej i jej wpływu na rozwój roślin, energii elektrycznej w życiu człowieka, dostrzeganie sposobów jej oszczędzania w codziennym życiu,
 przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku,
 rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym na świecie, rozumienie, że podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym świecie,
 zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody miejskiej (skwery, drzewa, parki, ptaki, owady),
 rozwijanie postawy współodpowiedzialności za obiekty przedszkolne,
 kształtowanie wrażliwości estetycznej (ład, porządek w najbliższym otoczeniu),
 stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku,
 kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,
 rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody.


Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego 

Koordynatorzy projektu w Katolickim Przedszkolu "Ogródek św. Franciszka" w Siedlcach :

Paulina Leszczuk, Karolina Perczyńska, Emilia Redzik

 

Zadania :

  • kąciki sezonowe w przedszkolu
  • zadanie do realizacji w ciągu roku (poniżej)

Jesień:

  • Akcja Sprzątania Świata z Funacja Nasza Ziemia
  • Dzień Jabłka  - przygotowanie soków z jabłek
  • "Wiem, co jem" - robimy własne przetwory
  • Spotkanie z pania leśnik
  • Hałas szkodzi zdorwiu - zajęcia w grupie
  • Konkurs "Zdrowie na talerzu"

Zima:

  • Skrzydlaci braciszkowie - dokarmiamy ptaki

Wiosna:

  • Zakładanie ogródków


Projekt jest zgodny z obowiązującą
Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej

Data dodania: 2022-09-07 14:46:28
Data edycji: 2023-02-21 11:10:28
Ilość wyświetleń: 570
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej