Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Konkursy

Konkursy

Regulamin konkursu „Skarpetka w świecie bajki”

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastyczno - technicznego jest Katolickie Przedszkole „Ogródek św. Franciszka”

CEL GŁÓWNY:

 • uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec osób z zespołem Downa,
 • propagowanie idei poszanowania drugiego człowieka,
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci,
 • zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu,
 • rozbudzenie zainteresowań dzieci filmem, teatrem oraz literaturą.

ZADANIE UCZESTNIKÓW KONKURSU:

 • wykonanie pacynki (zabawka zakładana na rękę) według własnego pomysłu z kolorowej skarpety, przedstawiającej postać z ulubionej bajki lub baśni,
 • praca konkursowa może być pracą wykonaną z niewielką pomocą rodzica,
 • uczestnik samodzielnie wybiera formę, w jakiej zrealizuje temat konkursu,
 • format pracy: praca plastyczna, przestrzenna może być wykonana dowolną techniką Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych.

WARUNKI KONKURSU:

 • każdy uczestnik może oddać opiekunowi konkursu jedną wykonaną pracę,
 • kryteria oceny:
 • pomysłowość,
 • inwencja twórcza,
 • estetyka,
 • zastosowany materiał,
 • wkład pracy dziecka w wykonanie pacynki oraz ogólne wrażenie artystyczne.
 • każda praca musi posiadać załączoną metryczkę z danymi uczestnika konkursu: imię

i nazwisko oraz nazwę grupy, a także imię nadane pacynce (imię bohatera i tytuł bajki).

TERMIN:

 • konkurs trwa do 14.03.2024 r.,
 • prace należy przekazać wychowawcom grup,
 • rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 21.03.2024r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez Organizatorów,
 • jury oceni prace, przyzna nagrody dla laureatów,
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz drobne upominki,
 • prace po zakończeniu konkursu zostaną zwrócone uczestnikom,
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację wizerunku fotografowanych laureatów i ich prac na stronie internetowej przedszkola.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie!

 

Organizatorzy konkursu:

Paulina Leszczuk

Joanna Makolewska

Elżbieta Kozieł

 

Data dodania: 2019-12-01 21:29:02
Data edycji: 2024-02-23 12:18:20
Ilość wyświetleń: 7831
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej