Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkursy

Konkursy

 

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE „OGRÓDEK ŚW. FRANCISZKA” 

ZAPRASZA DZIECI I ICH RODZICÓW

DO UDZIAŁU

 W:

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„ZDROWIE NA TALERZU”

Organizowanym w ramach projektu „EKOLUDEK”

 • Każdy autor może dostarczyć nie więcej niż 2 zdjęcia w formacie 13x18, w postaci czarno-białej lub kolorowej, przedstawiającą dziecko przygotowujące zdrowy posiłek z pomocą rodzica (1 zdjęcie) oraz zdjęcie przedstawiające finalny efekt potrawy (2zdjęcie).
 • Zdjęcia muszą być przyklejone do kartki technicznej formatu A4.
 • Na odwrocie należy zamieścić przepis na wykonanie potrawy.
 • Pracę należy ozdobić dowolną techniką.
 • Podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy pracę należy dostarczyć osobiście do dnia 10.11.2022r. do wychowawczyń grup.
 • Rozstrzygnięcie konkursu 18.11.2022r.

REGULAMIN

Konkursu fotograficznego

pod hasłem

„Zdrowie na talerzu”

 1. Organizator:

Katolickie Przedszkole „Ogródek św. Franciszka”

Ul. Feliksa Hłasko 53,

08-110 Siedlce

Koordynatorzy: Anusiewicz Marzena, Perczyńska Karolina

 1. Temat konkursu:

„Zdrowie na talerzu!” – w ramach projektu „EKOLUDEK”

III. Cele:

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań fotografią, jako jedną z technik umożliwiających pokazanie rzeczywistości w formie artystycznej.
 • Kształtowanie zdrowych nawyków dla zachowania dobrego zdrowia i prawidłowego rozwoju.
 • Promowanie i zachęcanie do spożywania różnorodnych posiłków.
 • Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych innym.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci z naszego przedszkola oraz ich rodzice.
 • Każdy autor może dostarczyć nie więcej niż 2 zdjęcia w formacie 13x18, w postaci czarno-białej lub kolorowej, przedstawiającą dziecko przygotowujące zdrowy posiłek z pomocą rodzica (1 zdjęcie) oraz zdjęcie przedstawiające finalny efekt potrawy (2zdjęcie).
 • Zdjęcia muszą być przyklejone do kartki technicznej formatu A4.
 • Na odwrocie należy zamieścić przepis na wykonanie potrawy.
 • Pracę można ozdobić rysunkiem (bez elementów przyklejonych).
 • Podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy pracę należy dostarczyć osobiście do dnia 10.11.2022r. do wychowawczyń grup.
 • Zgłoszone prace będą zwrócone uczestnikom konkursu po jego zakończeniu.
 • Dostarczone prace będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.
 • Potrawa zwycięzcy zostanie przygotowana w ramach posiłku w przedszkolu bądź podczas zajęć przyrodniczych.
 1. Ocena i nagrody:
 • Prace dostarczone na konkurs zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatora.
 • Najistotniejszym kryterium oceny będzie pomysłowość i kreatywność w przedstawieniu dziecka przygotowującego zdrowy posiłek oraz ciekawe ozdobienie pracy.
 • Dla laureatów przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.
 1. Terminarz konkursu:
 • Dostarczenie prac 10.11.2022r.
 • Ocena jury 18.11.2022r.
 • Informacja o wynikach konkursu 21.11.2022r.

VII. Postanowienia końcowe:

 • Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba dostarczająca prace jest autorem/autorką załączonych zdjęć.
 • Laureaci konkursu zostaną poinformowani osobiście. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu, publikację materiałów oraz fotografowanie.
Data dodania: 2019-12-01 21:29:02
Data edycji: 2022-10-28 11:35:45
Ilość wyświetleń: 6698
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook