Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

O nas

Katolickie Niepubliczne Przedszkole „OGRÓDEK ŚW. FRANCISZKA” powstało przy Parafii Błogosławionych Męczenników Podlaskich w 2019 roku. Powołane zostało z myślą o rodzinach, które chcą wychowywać swoje dzieci w duchu wartości i zasad chrześcijańskich.

Siedzibą przedszkola jest piękny, nowoczesny, przestronny budynek wybudowany wg najwyższych standardów, w pełni dostosowany do potrzeb dzieci i pracowników.

Nazwa przedszkola związana jest z lokalizacją – w pobliżu znajdują się Rodzinne Ogródki Działkowe. OGRÓDEK jest też miejscem uprawy, siania, sadzenia a potem zbierania plonów. Chcemy stworzyć warunki aby wszystkie dzieci mogły „rozkwitnąć” jak kwiaty i wydać „owoce” w postaci nabytych umiejętności.

 

Dzieci – najpiękniejsze kwiaty”

Oscar Wilde

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Misją Katolickiego Niepublicznego Przedszkola „Ogródek św. Franciszka” jest wychowywanie młodego człowieka w duchu głoszonej przez św. Franciszka filozofii życia i wiary.

Jako placówka katolicka chcemy iść śladami tego radosnego zakonnika, który kochał stworzoną przez Boga przyrodę. Piękno całego stworzenia było dla niego znakiem wielkiej dobroci Stwórcy wobec każdego człowieka. Do końca życia pozostał diakonem, aby służył innym.

Słowami „Jeśli kochasz, będziesz kochany. Jeśli służysz, będą ci służyli” zachęca nas, jak Jezus na każdej stronie Ewangelii, do posługi miłości.

Chcemy być przedszkolem katolickim promującym chrześcijański system wartości i uczyć naszych wychowanków wraz z rodzinami życia opartego na fundamencie wiary. Nasze przedszkole ma wspierać wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.

Chcemy promować dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, budować poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijać kompetencje społeczne, samodzielność a także uczyć odróżniania dobra od zła. Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka – małego chrześcijanina,  z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej i religijnej.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Pragniemy, aby w naszym przedszkolu:

Wychowankowie:

 • Kochali Boga mając świadomość, że są Jego ukochanymi dziećmi oraz wartościowymi ludźmi.

 • Mieli poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

 • Czuli się bezpiecznie, otoczeni serdeczną opieką i życzliwością;

 • Dostrzegali dobro, prawdę i piękno w postępowaniu swoim i innych.

 • Umieli rozróżniać dobro i zło oraz doświadczać prawdziwego szczęścia z wyboru i czynienia dobra.

 • Z wiarą i nadzieją w miarę swoich możliwości pokonywali trudności życiowe;

 • Mieli motywację do rozwoju intelektualnego;

 • Tolerowali odmienność postaw i przekonań;

 • Byli w znacznym stopniu samodzielni, uczynni, zaradni, komunikatywni, otwarci, twórczy, ciekawi świata, poszukujący;

 • Szanowali siebie i innych dostrzegając ich potrzeby;

 • Okazywali szacunek i wdzięczność wobec rodziców.

 • Dostrzegali piękno otaczającego świata i potrafili o niego zadbać;

 • Przestrzegali zasad kulturalnego zachowania;

 • Mieli poczucie przynależności narodowej i regionalnej, szanowali swoją Ojczyznę oraz znali jej historię, kulturę i tradycję.

 • Byli dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole;

Rodzice:

 • Aktywnie uczestniczyli w podejmowanych przez przedszkole działaniach;

 • Współpracowali z nauczycielami w zakresie udzielania dodatkowych, niezbędnych informacji
  o swoim dziecku;

 • Współtworzyli wraz z Radą Pedagogiczną obraz przedszkola radosnego, przyjaznego i otwartego na innowacje;

 • Mieli wpływ na decyzje i byli obecni przy rozwiązywaniu problemów przedszkola;

 • Uczestniczyli w procesie wychowania dzieci, pomagali im, współpracowali z nauczycielami;

Nauczyciele:

 • Zgodnie z koncepcją przedszkola projektowali sytuacje edukacyjne, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność.

 • Byli symbolem wartości dla dzieci i pomagali wychowankom w nabywaniu i urzeczywistnianiu takich wartości, jakie sami reprezentują;

 • Posiadali wysokie kompetencje zawodowe i nienaganną postawę etyczną;

 • Posiadali styl pracy o charakterze twórczym i nowatorskim;

 • Umieli współpracować;

 • Aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w życiu przedszkola;

 • Byli otwarci, życzliwi, wrażliwi i wyrozumiali;

Dyrektor:

 • Prezentował swoja osobą wartości promowane w przedszkolu;

 • Wykazywał się wysoką kultura osobistą, otwartością i wyrozumiałością;

 • Był dobrym gospodarzem;

 • Postępował sprawiedliwie i konsekwentnie;

 • Dbał o swoich pracowników i wychowanków;

 • Umiał współpracować z pracownikami, rodzicami, środowiskiem lokalnym;

 • Starał się o najwyższą jakość nauczania;

 • Dbał o to, aby w przedszkolu panowała atmosfera życzliwości, radości, wyrozumiałości i chrześcijańskiego ducha;

Data dodania: 2019-05-31 07:38:32
Data edycji: 2019-06-14 08:26:02
Ilość wyświetleń: 5226
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej