Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

„DZIELMY SIĘ DOBRĄ NOWINĄ!” - konkurs ogólnopolski

„DZIELMY SIĘ DOBRĄ NOWINĄ!” - konkurs ogólnopolski

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„DZIELMY SIĘ DOBRĄ NOWINĄ!”

 

Organizator

Katolickie Przedszkole „Ogródek Św. Franciszka”

 

Cele konkursu

-rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych,

-rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka,

-pogłębianie wiedzy na temat świąt Zmartwychwstania Pańskiego i związanej z nimi symboliki,

-poszerzanie wiedzy na temat różnych form korespondencji.

 

Technika

Praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną (wymagana  kompozycja płaska), wykonana samodzielnie. Ważne, aby elementy tworzące kartkę były bardzo dobrze przymocowane.

 

Format pracy

Praca powinna być wykonana w formacie A4.

 

Uczestnicy konkursu

Konkurs kierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli w całej Polsce.

 

Kryteria oceny

-przedstawienie symboli wielkanocnych związanych z wiarą chrześcijańską,

-estetyka wykonanej pracy,

-zgodność wykonanej pracy z tematem,

-oryginalność i pomysłowość,

-samodzielność

 

Terminarz konkursu

Czas trwania konkursu od 23.02.2024r. – 14.03.2024r.

 

Ogłoszenie wyników

25 marca 2024r.

 

 

Nagrody

Zwycięska grafika zostanie umieszczona na kartce wielkanocnej z imieniem i wiekiem autora. Przewidziana nagroda rzeczowa dla zwycięzcy, natomiast placówka otrzyma 20 sztuk kartek z kopertami. Wszystkim uczestnikom zostaną rozesłane pamiątkowe dyplomy (w wersji PDF do druku).

 

Ważne!

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Katolickie Przedszkole „Ogródek Św. Franciszka” w Siedlcach, ul. Hłasko 53, 08-103 Siedlce. Każda praca musi mieć dołączoną metryczkę, na której będzie imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwa i adres placówki, do której uczęszcza dziecko i zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych dziecka biorącego udział w konkursie. Z jednej placówki można nadesłać jedną pracę Grafika nie może zawierać żadnego napisu. Zwycięska grafika użyta będzie (w całości lub częściowo) do kartki, która zostanie wysłana do partnerów Katolickiego Przedszkola „Ogródek św. Franciszka”.

 

Data dodania: 2024-02-23 12:36:14
Data edycji: 2024-02-23 12:38:43
Ilość wyświetleń: 225
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej