Czcionka:

A+A-

Kontrast:

UWAGA ! WAŻNY KOMUNIKAT ODNOŚNIE ZAMKNIĘCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH !

UWAGA ! WAŻNY KOMUNIKAT ODNOŚNIE ZAMKNIĘCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH !

Drodzy Rodzice prosimy zapoznać się z ogłoszeniem dotyczącym funkcjonowania placówek oświatowych w najbliższym czasie.

 

Link: www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkole

 

W związku z uzyskanymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnieniami informujemy, iż:

1.       prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje od 12 do 25.03.2020 r. z zastrzeżeniem:

a)      w okresie 12 – 13.03.2020 r. - pod warunkiem, że placówka do której uczęszcza dziecko została całkowicie zamknięta

b)      w okresie 14 – 25.03.2020 r.,

2.       celem skorzystania z zasiłku należy wypełnić jedynie oświadczenie o SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY (druk w załączeniu). Nie ma wymogu składania druku ZUS Z-15A.

Zgodnie z treścią Regulaminu pracy pracownik ma obowiązek uprzedzić naczelnika odpowiedniego wydziału oraz pracownika Wydziału Organizacyjnego prowadzącego sprawy związane ze stosunkiem pracy o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeśli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

Dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy (w tym przypadku powyższe oświadczenie), pracownik obowiązany jest dostarczyć do Referatu Organizacyjnego i Kadr najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy.

Data dodania: 2020-03-11 12:55:59
Data edycji: 2020-03-12 10:55:42
Ilość wyświetleń: 713
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook